Βρέθηκαν 47 αποτελέσματα       ΧΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Λύσεις θεμάτων Προόδου  / Διάλεξη 16 2015 01:14:35
Προβλήματα Μεταφοράς Μέθοδος Μικρότερου κόστους  / Διάλεξη 13 2015 01:21:55
Προβλήματα Μεταφοράς Βορειοδυτικής γωνίας  / Διάλεξη 12 2015 01:13:39
Simplex προβλήματα απλής μορφής  / Διάλεξη 3 2015 01:23:58
Μέθοδος Simplex 2 φάσεων  / Διάλεξη 7 2015 01:13:30
Γραφική Μέθοδος  / Διάλεξη 2 2015 01:06:41
PERT - CPM - Ασκήσεις Πράξης  / Διάλεξη 16 2015 00:42:05