Βρέθηκαν 47 αποτελέσματα       ΧΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Εισαγωγή στον Γραμμικό Προγραμματισμό  / Διάλεξη 1 2015 01:23:04
Μέθοδος των προεξοφλημένων ταμειακών ροών  / Διάλεξη 10 2015 01:02:46
Πιθανολογικά Δίκτυα - Μέθοδος PERT  / Διάλεξη 13 2015 01:26:17
Εισαγωγή  / Διάλεξη 1 2015 00:19:46
Προγραμματισμός Έργων - Δίκτυα  / Διάλεξη 12 2015 01:19:17
Γραφήματα εφαρμογές - Ασκήσεις Πράξης  / Διάλεξη 14 2015 00:52:13
Λύσεις Ασκήσεων προόδου  / Διάλεξη 15 2015 00:30:02
Simplex προβλήματα απλής μορφής  / Διάλεξη 5 2015 01:04:38
Προβλήματα Εκχώρησης Μέρος 2ο  / Διάλεξη 15 2015 01:03:29
Μέθοδος Simplex 2 φάσεων (Μέρος 2ο)  / Διάλεξη 8 2015 00:57:45
Μέθοδος οικονομικής ποσότητας παραγγελίας  / Διάλεξη 2 2015 01:01:46
Ανάλυση Ευαισθησίας  / Διάλεξη 10 2015 00:41:37
Επίλυση προβλημάτων με χρήση Η/Υ  / Διάλεξη 11 2015 00:45:13
Εισαγωγή στην αποτίμηση επιχειρήσεων  / Διάλεξη 1 2015 01:11:14
Προβλήματα Ακέραιου Γραμμικού Προγραμματισμού  / Διάλεξη 9 2015 00:31:19
Μέθοδος των πολλαπλασιαστών της αγοράς  / Διάλεξη 12 2015 01:04:20
Προβλήματα Γενικής Μορφής  / Διάλεξη 6 2015 01:01:40
Προβλήματα Εκχώρησης  / Διάλεξη 14 2015 00:56:22
Προβλέψεις - Ασκήσεις Πράξης  / Διάλεξη 15 2015 00:58:42
Simplex απλής μορφής  / Διάλεξη 4 2015 00:59:24