Βρέθηκαν 281 αποτελέσματα       Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  / Διάλεξη 8 2015 01:02:59
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ  / Διάλεξη 2 2015 00:41:13
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ-ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ  / Διάλεξη 13 2015 00:33:59
Υπόδειγμα της οικ. ποσ. παραγωγής  / Διάλεξη 4 2015 00:39:40
Υπόδειγμα της οικ. ποσ. παραγγελίας με εκπτώσεις  / Διάλεξη 3 2015 00:41:51
Τρόποι χρηματοδότησης ανοικτών πιστώσεων  / Διάλεξη 13 2015 01:05:02
Τραπεζικό Σύστημα  / Διάλεξη 2 2015 00:45:14
Τραπεζική κοινοπραξία με σκοπό τη χρηματοδότηση  / Διάλεξη 12 2015 00:56:48
Το ισοζύγιο πληρωμών  / Διάλεξη 3 2015 00:34:34
Το δημόσιο χρέος της Ελλάδας. Η θέση της ΕΕ στον κόσμο  / Διάλεξη 5 2015 01:00:21
Το δημόσιο χρέος της Ελλάδας  / Διάλεξη 4 2015 01:00:45
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο  / Διάλεξη 10 2015 00:57:47
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Μέρος 2)  / Διάλεξη 8 2015 00:51:20
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Μέρος 1)  / Διάλεξη 7 2015 00:31:58
ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ (SECURITIZATION)  / Διάλεξη 8 2015 00:24:29
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ  / Διάλεξη 12 2015 01:15:55
Σχολιασμός ταινίας σχετικά με επενδυτική τράπεζα. Εξέταση Εγγύησης δανείων (comments on movie on finances, Loan guarantees)  / Διάλεξη 9 2015 01:13:55
Συστήματα Εγγυοδοσίας  / Διάλεξη 16 2015 00:40:39
Συντελεστές προεξοφλησης WACC και υπόδειγμα CAPM  / Διάλεξη 13 2015 01:07:56
Στάδια του Επιχειρηματικού Σχεδίου  / Διάλεξη 2 2015 01:02:45