Βρέθηκαν 281 αποτελέσματα       Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Πιθανολογικά Δίκτυα - Μέθοδος PERT  / Διάλεξη 13 2015 01:26:17
Πηγές χρηματοδότησης επιχειρήσεων  / Διάλεξη 8 2015 00:22:27
Περίπτωση επιχειρηματικού σχεδίου (μέρος Β)  / Διάλεξη 10 2015 00:37:30
Περίπτωση επιχειρηματικού σχεδίου (μέρος Α)  / Διάλεξη 9 2015 00:52:13
Παγκοσμιοποίηση και παγκόσμια επιχείρηση  / Διάλεξη 9 2015 00:41:15
ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (FORFEITING)  / Διάλεξη 7 2015 00:17:11
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (FACTORING)  / Διάλεξη 6 2015 01:13:01
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ  / Διάλεξη 12 2015 01:04:02
ΠΑΡΆΓΩΓΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ.ΜΌΧΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ  / Διάλεξη 6 2015 00:48:14
ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΑΝΟΜΙΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ  / Διάλεξη 15 2015 01:09:10
ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ  / Διάλεξη 11 2015 00:31:44
Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις  / Διάλεξη 8 2015 00:36:53
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ  / Διάλεξη 3 2015 00:44:33
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.  / Διάλεξη 3 2015 00:47:51
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ι  / Διάλεξη 1 2015 00:30:32
Ο πρωτογενής τομέας  / Διάλεξη 2 2015 01:13:45
Ο δευτερογενής τομέας  / Διάλεξη 3 2015 00:36:28
Νομισματική και οικονομική ενοποίηση  / Διάλεξη 6 2015 00:45:51
Ναυτιλία-Τουρισμός  / Διάλεξη 4 2015 00:40:05
Νέες επιχειρήσεις και προγράμματα επιχορηγήσεων των επιχειρήσεων  / Διάλεξη 6 2015 00:42:49