Βρέθηκαν 281 αποτελέσματα       Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1Α Ανάγκη δημιουργίας Χρηματοπιστωτικών θεσμών  / Διάλεξη 1 2014 00:38:17
ΜΑΘΗΜΑ 1Β Εισαγωγή στην ανάγκη δημιουργίας χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων  / Διάλεξη 2 2014 00:57:02
2Α Ανάγκη χρηματοπιστωτικού συστήματος και δομή του τραπεζικού συστήματος  / Διάλεξη 3 2014 01:00:24
ΜΑΘΗΜΑ 2Β Κεντρική Τράπεζα και Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα  / Διάλεξη 4 2014 00:34:54
3Α Ρόλος και πολιτική της κεντρικής τράπεζας  / Διάλεξη 5 2014 00:39:53
ΜΑΘΗΜΑ 3Β Είδη τραπεζών  / Διάλεξη 6 2014 00:57:46
ΜΑΘΗΜΑ 4Α Εξέταση Συνεταιριστικής πίστης και επισκόπηση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.  / Διάλεξη 7 2014 01:02:28
4Β Εξέταση του ισολογισμού της τράπεζας : Ενεργητικό  / Διάλεξη 8 2014 00:46:58
ΜΑΘΗΜΑ 5Α Εξέταση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων της Τράπεζας.  / Διάλεξη 9 2014 00:57:03
ΜΑΘΗΜΑ 5Β Εταιρίες κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών – Venture capital  / Διάλεξη 10 2014 01:03:33
6Α Μικρο χρηματοδοτήσεις  / Διάλεξη 11 2014 00:51:19
6Β Εγγυοδοσία  / Διάλεξη 12 2014 00:51:53
ΜΑΘΗΜΑ 7Α 1.Εξέταση κερδοσκοπικών εργασιών επενδυτικών τραπεζών, εργασιών 2. Επιταγή ως μέσο πληρωμής και πιστωτικό μέσο  / Διάλεξη 13 2014 01:17:33
7Β Συναλλαγματική, Γραμμάτια, Πλαστικό χρήμα.  / Διάλεξη 14 2014 01:08:24
ΜΑΘΗΜΑ 8Α Εξέταση κεφαλαιαγοράς, αμοιβαίων κεφαλαίων, αγοράς ομολόγων, REPOS  / Διάλεξη 15 2014 00:47:20
8B Βιβλιογραφική επισκόπηση  / Διάλεξη 16 2014 00:40:02
ΜΑΘΗΜΑ 9Α 1. Εξέταση της ύλης με βάση τη βιβλιογραφία 2. Εξέταση εργασίας με θέμα τα τραπεζικά επιτόκια  / Διάλεξη 17 2014 00:31:44
ΜΑΘΗΜΑ 10Α : Ηλεκτρονική τραπεζική  / Διάλεξη 19 2014 00:51:16
9B Επιτόκια Ευρωπαϊκής Κεντρικής τράπεζας και χρηματοδότησης των τραπεζών από την ΕΚΤ  / Διάλεξη 18 2015 00:43:38
1a Εισαγωγή στο μάθημα διαχείρισης ρίσκου και ενεργητικό τράπεζας.  / Διάλεξη 1 2015 00:52:33