Βρέθηκαν 16 αποτελέσματα       Φυσική    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Αριθμητικές μέθοδοι στα φαινόμενα μεταφοράς και στη Θερμοδυναμική  / Διάλεξη 1 2015 00:58:20
Εισαγωγή σε έννοιες προγραμματισμού με υπολογιστή  / Διάλεξη 2 2015 00:49:51
Σφάλμα - Προσέγγιση - Στρογγυλοποίηση  / Διάλεξη 3 2015 00:59:58
Σφάλματα περικοπής (truncation) και η σειρά Taylor  / Διάλεξη 4 2015 01:33:07
Ρίζες εξισώσεων – Αναζήτηση στόχου – Εργαλείο επίλυσης  / Διάλεξη 5 2015 00:50:43
Εύρεση του ειδικού όγκου αερίων μιγμάτων με χρήση μιας καταστατικής εξίσωσης  / Διάλεξη 6 2015 01:27:47
Εύρεση του ειδικού όγκου αερίων μιγμάτων με χρήση μιας καταστατικής εξίσωσης #2  / Διάλεξη 7 2015 00:53:44
Συστήματα γραμμικών αλγεβρικών εξισώσεων – Εργαλεία Excel minverse & mmult  / Διάλεξη 8 2015 01:38:06
Αριθμητική ολοκλήρωση και διαφορισμός  / Διάλεξη 9 2015 01:16:19
Εισαγωγικές έννοιες  / Διάλεξη 1 2015 01:21:52
Υπολογισμοί σε διεργασίες ιδανικού αερίου  / Διάλεξη 2 2015 00:53:39
Ασκήσεις στη Θερμοδυναμική  / Διάλεξη 3 2015 01:28:07
Ισοζύγια Ενέργειας και Μάζας σε ανοικτά συστήματα  / Διάλεξη 4 2015 01:16:28
2ος Νόμος Θερμοδυναμικής  / Διάλεξη 5 2015 01:02:38
Εντροπία  / Διάλεξη 6 2015 01:19:22
3ος νόμος Θερμοδυναμικής -Συναρτήσεις έργου - Εξάτμιση ισορροπίας  / Διάλεξη 7 2015 01:57:25