Βρέθηκαν 30 αποτελέσματα       Επιστήμες Μηχανικού Η/Υ και Ηλεκτρονικού Μηχανικού    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Αρμονική ανάλυση περιοδικής τετραγωνικής κυματομορφής  / Διάλεξη 2 2015 00:40:43
Αναλυτής φάσματος  / Διάλεξη 3 2015 00:50:24
Διαμόρφωση πλάτους (Α.Μ.). D.S.B. (Διπλής πλευρικής ζώνης)  / Διάλεξη 4 2015 00:52:04
Εκπομπή μιάς πλευρικής (S.S.B.)  / Διάλεξη 5 2015 00:34:31
Δειγματοληψία και συγκράτηση  / Διάλεξη 6 2015 01:06:47
Πολυπλεξία με διαίρεση χρόνου  / Διάλεξη 7 2015 00:47:31
Παλμοκωδική διαμόρφωση. (P.C.M.)  / Διάλεξη 8 2015 00:48:40
Εισαγωγή GSM  / Διάλεξη 9 2015 00:45:59
GPS  / Διάλεξη 10 2015 00:42:26
Εισαγωγή – Λειτουργία των εργαστηριακών μονάδων-Χρήση του παλμογράφου  / Διάλεξη 1 2015 00:34:39
Λογικές Πύλες  / Διάλεξη 4 2015 01:21:33
Πράξεις συστημάτων αρίθμησης  / Διάλεξη 3 2015 01:22:20
Συστήματα αρίθμησης  / Διάλεξη 2 2015 01:12:04
Εισαγωγή στα ψηφιακά συστήματα  / Διάλεξη 1 2015 01:29:01
Ψηφιακή σχεδίαση συνδιαστικών κυκλωμάτων - Ελαχιστοόροι-Μεγιστοόροι  / Διάλεξη 5 2015 01:18:33
Χάρτες Karnaugh  / Διάλεξη 6 2015 01:41:25
Συνδιαστικά κυκλώματα  / Διάλεξη 7 2015 01:48:17
Συνδιαστικά κυκλώματα Μέρος 2ο  / Διάλεξη 8 2015 00:44:05
Κυκλώματα επίτρεψης - Πολυπλέκτες-Αποπλέκτες  / Διάλεξη 9 2015 01:17:45
Συνδιαστικά κυκλώματα πολλών εξόδων - Coders - Decoders  / Διάλεξη 10 2015 01:12:03