Βρέθηκαν 90 αποτελέσματα       Μηχανική Περιβάλλοντος    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Μέτρηση της Ροής (Θεωρητικό Μέρος)  / Διάλεξη 13 2015 01:10:38
Επίδειξη Ισοκινητικού Δειγματολείπτη  / Διάλεξη 9 2015 00:37:23
Απομάκρυνση ΝΟx  / Διάλεξη 9 2015 00:16:21
Πλυντρίδες (Α’ μέρος)  / Διάλεξη 6 2015 00:40:40
Απαέρια εκπομπών σταθερών πηγών  / Διάλεξη 10 2015 00:50:54
Πλυντρίδες (Β’ μέρος)  / Διάλεξη 7 2015 00:27:27
Κυκλώνες Διαχωρισμού (Α’ μέρος)  / Διάλεξη 3 2015 00:55:27
Περιγραφή Εργαστηρίου  / Διάλεξη 1 2015 00:30:26
Αυτοματοποιημένος Διαχωρισμός (Οπτικός, Χημικός, IR, NIR, Laser, CCD κτλ) - (Θεωρία)  / Διάλεξη 5 2015 01:25:23
Αεροταξινόμηση (Θεωρία)  / Διάλεξη 6 2015 01:12:12
Βαρυτομετρικός, Μορφολογικός Διαχωρισμός, Συμπύκνωση (Θεωρία)  / Διάλεξη 3 2015 01:05:55
Διασάφηση Στερεών Αποβλήτων 2 (Θεωρία)  / Διάλεξη 2 2015 01:37:44
Επίδραση της Θερμοκρασίας στην Ταχύτητα Χημικής Αντίδρασης  / Διάλεξη 8 2015 00:26:00
Επίδειξη μονάδας Αναμόρφωσης της Γλυκερόλης με Ατμό  / Διάλεξη 13 2015 00:14:03
Χρωματικός Διαχωρισμός, Υδροταξινόμηση, Μαγνητικός Διαχωρισμός, Επαγωγικός Διαχωρισμός (Θεωρία)  / Διάλεξη 4 2015 01:24:32
Πλυντρίδες Venturi  / Διάλεξη 7 2015 01:04:06
Επίδειξη μονάδας Ξηρής Αναμόρφωσης του Βιοαερίου  / Διάλεξη 12 2015 00:18:47
Σακόφιλτρα Δόνησης με Αέρα υπό Πίεση  / Διάλεξη 5 2015 01:08:38
Ηλεκτροστατικά Φίλτρα  / Διάλεξη 8 2015 01:02:22
Κυκλώνες Διαχωρισμού (Β' Μέρος)  / Διάλεξη 4 2015 01:10:02