Βρέθηκαν 90 αποτελέσματα       Μηχανική Περιβάλλοντος    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Διασάφηση Στερεών Αποβλήτων 1 (Θεωρία)  / Διάλεξη 1 2015 01:14:42
Διασάφηση Στερεών Αποβλήτων 2 (Θεωρία)  / Διάλεξη 2 2015 01:37:44
Βαρυτομετρικός, Μορφολογικός Διαχωρισμός, Συμπύκνωση (Θεωρία)  / Διάλεξη 3 2015 01:05:55
Χρωματικός Διαχωρισμός, Υδροταξινόμηση, Μαγνητικός Διαχωρισμός, Επαγωγικός Διαχωρισμός (Θεωρία)  / Διάλεξη 4 2015 01:24:32
Αυτοματοποιημένος Διαχωρισμός (Οπτικός, Χημικός, IR, NIR, Laser, CCD κτλ) - (Θεωρία)  / Διάλεξη 5 2015 01:25:23
Αεροταξινόμηση (Θεωρία)  / Διάλεξη 6 2015 01:12:12
Δειγματοληψία, Κοκκομετρική Κατανομή, Ποιοτική Αξιολόγηση των Μεθόδων Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων (Θεωρία)  / Διάλεξη 7 2015 01:19:32
Μέτρηση της Ροής (Επίλυση Ασκήσεων)  / Διάλεξη 14 2015 00:32:47
Μέτρηση της Ροής (Θεωρητικό Μέρος)  / Διάλεξη 13 2015 01:10:38
Μέτρηση της Θερμοκρασίας (Επίλυση Ασκήσεων)  / Διάλεξη 12 2015 01:49:01
Ιοντική Χρωματογραφία  / Διάλεξη 11 2015 00:40:28
Μέτρηση της Θερμοκρασίας (Θεωρητικό Μέρος)  / Διάλεξη 11 2015 01:20:16
Χρωματογραφία Χάρτη και Χρωματογραφία Λεπτής Στιβάδας  / Διάλεξη 10 2015 00:59:44
Μέτρηση της Πίεσης (Επίλυση Ασκήσεων)  / Διάλεξη 10 2015 00:28:43
Φασματοφωτομετρική Ποσοτική Ανάλυση  / Διάλεξη 10 2015 00:12:20
Έλεγχος των Οξειδίων του Αζώτου (ΝΟx)  / Διάλεξη 9 2015 01:48:27
Αέρια Χρωματογραφία  / Διάλεξη 9 2015 01:28:38
Μέτρηση της Πίεσης (Θεωρητικό Μέρος)  / Διάλεξη 9 2015 01:12:47
Τήξη και Πήξη του Νερού  / Διάλεξη 9 2015 00:10:28
Έλεγχος των Οξειδίων του Θείου (SOx)  / Διάλεξη 8 2015 01:58:01