Βρέθηκαν 39 αποτελέσματα       Επιστήμες Ηλεκτρολόγου Μηχανικού    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Αρμονική ανάλυση περιοδικής τετραγωνικής κυματομορφής  / Διάλεξη 2 2015 00:40:43
Αναλυτής φάσματος  / Διάλεξη 3 2015 00:50:24
Διαμόρφωση πλάτους (Α.Μ.). D.S.B. (Διπλής πλευρικής ζώνης)  / Διάλεξη 4 2015 00:52:04
Εκπομπή μιάς πλευρικής (S.S.B.)  / Διάλεξη 5 2015 00:34:31
Δειγματοληψία και συγκράτηση  / Διάλεξη 6 2015 01:06:47
Πολυπλεξία με διαίρεση χρόνου  / Διάλεξη 7 2015 00:47:31
Παλμοκωδική διαμόρφωση. (P.C.M.)  / Διάλεξη 8 2015 00:48:40
Εισαγωγή GSM  / Διάλεξη 9 2015 00:45:59
GPS  / Διάλεξη 10 2015 00:42:26
Εισαγωγή – Λειτουργία των εργαστηριακών μονάδων-Χρήση του παλμογράφου  / Διάλεξη 1 2015 00:34:39
Επίδραση των οργάνων μέτρησης στα ηλεκτρικά κυκλώματα - Γέφυρα Wheatstone  / Διάλεξη 1 2015 01:10:34
Τελεστικός Ενισχυτής  / Διάλεξη 2 2015 00:38:41
Ποτενσιόμετρο  / Διάλεξη 3 2015 00:36:13
Αισθητήρες μηχανικής Τάσης  / Διάλεξη 4 2015 00:31:45
Γραμμικός μεταβλητός διαφορικός μετασχηματιστής  / Διάλεξη 5 2015 00:29:33
Θερμοζεύγος  / Διάλεξη 6 2015 00:29:22
Θερμίστορ  / Διάλεξη 7 2015 00:33:53
Αισθητήρας Πλατίνας  / Διάλεξη 8 2015 00:34:37
Έλεγχος θερμοκρασίας ON-OFF  / Διάλεξη 9 2015 00:35:42
Φωτοαγώγιμο στοιχείο  / Διάλεξη 10 2015 00:32:10