Βρέθηκαν 83 αποτελέσματα       Επιστήμες Χημικού Μηχανικού    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Όξινη Βροχή  / Διάλεξη 6 2015 00:10:04
Απορρόφηση Αερίων  / Διάλεξη 7 2015 01:53:16
Φασματομετρία Μαζών  / Διάλεξη 7 2015 01:27:55
Μετρήσεις Στάθμης, Ύψους, Βάρους και Όγκου (Θεωρητικό Μέρος)  / Διάλεξη 7 2015 00:49:09
Πλυντρίδες Venturi  / Διάλεξη 7 2015 01:04:06
Μέτρηση της Τάσης Ατμών  / Διάλεξη 7 2015 00:15:08
Έλεγχος των Οξειδίων του Θείου (SOx)  / Διάλεξη 8 2015 01:58:01
Εισαγωγή στις Χρωματογραφικές Τεχνικές Ανάλυσης  / Διάλεξη 8 2015 01:33:01
Μετρήσεις Στάθμης, Ύψους, Βάρους και Όγκου (Επίλυση Ασκήσεων)  / Διάλεξη 8 2015 00:29:04
Ηλεκτροστατικά Φίλτρα  / Διάλεξη 8 2015 01:02:22
Ποιότητα των Υδάτων - Ολικά Διαλυμένα Στερεά  / Διάλεξη 8 2015 00:11:23
Έλεγχος των Οξειδίων του Αζώτου (ΝΟx)  / Διάλεξη 9 2015 01:48:27
Αέρια Χρωματογραφία  / Διάλεξη 9 2015 01:28:38
Μέτρηση της Πίεσης (Θεωρητικό Μέρος)  / Διάλεξη 9 2015 01:12:47
Τήξη και Πήξη του Νερού  / Διάλεξη 9 2015 00:10:28
Χρωματογραφία Χάρτη και Χρωματογραφία Λεπτής Στιβάδας  / Διάλεξη 10 2015 00:59:44
Μέτρηση της Πίεσης (Επίλυση Ασκήσεων)  / Διάλεξη 10 2015 00:28:43
Φασματοφωτομετρική Ποσοτική Ανάλυση  / Διάλεξη 10 2015 00:12:20
Ιοντική Χρωματογραφία  / Διάλεξη 11 2015 00:40:28
Μέτρηση της Θερμοκρασίας (Θεωρητικό Μέρος)  / Διάλεξη 11 2015 01:20:16