Βρέθηκαν 83 αποτελέσματα       Επιστήμες Χημικού Μηχανικού    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Χημικές Διεργασίες - Χημικοί Αντιδραστήρες  / Διάλεξη 4 2015 01:13:56
Έλεγχος των Οξειδίων του Θείου (SOx)  / Διάλεξη 8 2015 01:58:01
Μέτρηση της Πίεσης (Θεωρητικό Μέρος)  / Διάλεξη 9 2015 01:12:47
Μέτρηση της Θερμοκρασίας (Θεωρητικό Μέρος)  / Διάλεξη 11 2015 01:20:16
Χρωματογραφία Ιονανταλλαγής  / Διάλεξη 9 2015 00:19:33
Κυκλώνες Διαχωρισμού (Α' Μέρος)  / Διάλεξη 3 2015 01:20:19
Έλεγχος των Οξειδίων του Αζώτου (ΝΟx)  / Διάλεξη 9 2015 01:48:27
Μετρήσεις Στάθμης, Ύψους, Βάρους και Όγκου (Θεωρητικό Μέρος)  / Διάλεξη 7 2015 00:49:09
Κυκλώνες Διαχωρισμού (Β' Μέρος)  / Διάλεξη 4 2015 01:10:02
Ηλεκτροστατικά Φίλτρα  / Διάλεξη 8 2015 01:02:22
Σακόφιλτρα Δόνησης με Αέρα υπό Πίεση  / Διάλεξη 5 2015 01:08:38
Πλυντρίδες Venturi  / Διάλεξη 7 2015 01:04:06
Επίδειξη μονάδας Ξηρής Αναμόρφωσης του Βιοαερίου  / Διάλεξη 12 2015 00:18:47
Επίδειξη μονάδας Αναμόρφωσης της Γλυκερόλης με Ατμό  / Διάλεξη 13 2015 00:14:03
Επίδραση της Θερμοκρασίας στην Ταχύτητα Χημικής Αντίδρασης  / Διάλεξη 8 2015 00:26:00
Περιγραφή Εργαστηρίου  / Διάλεξη 1 2015 00:30:26
Κυκλώνες Διαχωρισμού (Α’ μέρος)  / Διάλεξη 3 2015 00:55:27
Πλυντρίδες (Β’ μέρος)  / Διάλεξη 7 2015 00:27:27
Απαέρια εκπομπών σταθερών πηγών  / Διάλεξη 10 2015 00:50:54
Πλυντρίδες (Α’ μέρος)  / Διάλεξη 6 2015 00:40:40