Βρέθηκαν 83 αποτελέσματα       Επιστήμες Χημικού Μηχανικού    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Εκλεκτικά Ηλεκτρόδια Ιόντων  / Διάλεξη 5 2015 00:21:54
Ταυτόχρονος Φασματοφωτομετρικός Προσδιορισμός Δυαδικών Μιγμάτων  / Διάλεξη 6 2015 00:24:53
Ποτενσιομετρική Τιτλοδότηση Διπρωτικών Οξέων  / Διάλεξη 7 2015 00:56:14
Επίδραση της Θερμοκρασίας στην Ταχύτητα Χημικής Αντίδρασης  / Διάλεξη 8 2015 00:26:00
Χρωματογραφία Ιονανταλλαγής  / Διάλεξη 9 2015 00:19:33
Αέρια Χρωματογραφία (GC)  / Διάλεξη 10 2015 00:36:59
Συνδυασμός Αέριας Χρωματογραφίας και Φασματομετρίας Μάζας (GC-MS)  / Διάλεξη 11 2015 00:11:02
Απομάκρυνση ΝΟx  / Διάλεξη 9 2015 00:16:21
Απαέρια εκπομπών σταθερών πηγών  / Διάλεξη 10 2015 00:50:54
Περιγραφή Μαθήματος - Εισαγωγή στην Ενόργανη Ανάλυση  / Διάλεξη 1 2015 01:31:19
Περιγραφή Μαθήματος - Βασικές Έννοιες (Θεωρητικό Μέρος)  / Διάλεξη 1 2015 01:27:10
Περιγραφή Μαθήματος - Βασικές Έννοιες  / Διάλεξη 1 2015 01:33:00
Περιγραφή Εργαστηρίου  / Διάλεξη 1 2015 00:19:52
Επίδειξη Ισοκινητικού Δειγματολείπτη  / Διάλεξη 9 2015 00:37:23
Επίδειξη μονάδας Ξηρής Αναμόρφωσης του Βιοαερίου  / Διάλεξη 12 2015 00:18:47
Ιδιότητες Αερίων και Ατμών  / Διάλεξη 2 2015 01:10:03
Γενικές Τεχνικές Ποσοτικοποίησης  / Διάλεξη 2 2015 01:38:38
Βασικές Έννοιες (Επίλυση Ασκήσεων)  / Διάλεξη 2 2015 00:34:09
Αιωρούμενα Σωματίδια  / Διάλεξη 2 2015 00:57:43
Στοιχειώδεις Εργαστηριακές Τεχνικές  / Διάλεξη 2 2015 00:33:17