Βρέθηκαν 9 αποτελέσματα       ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΟΝ Η/Υ    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η εντολή Plot  / Διάλεξη 9 2015 00:40:57
Εντολή σχεδίασης Arc – Εντολές επεξεργασίας Copy, Explode.  / Διάλεξη 4 2015 01:21:43
Εντολή επεξεργασίας Mirror, Εισαγωγή στα Layer  / Διάλεξη 6 2015 01:58:16
Εντολή Array  / Διάλεξη 5 2015 00:55:21
Εντολές σχεδίασης Rectangle, Circle, εντολές επεξεργασίας Offset, Trim, Erase.  / Διάλεξη 2 2015 01:25:21
Εντολές σχεδίασης Hatch, Text – Εντολές επεξεργασίας Ddedit, Scale, Stretch  / Διάλεξη 7 2015 01:23:47
Εντολές επεξεργασίας Extend, Fillet, Block  / Διάλεξη 3 2015 01:07:21
Εισαγωγή στο AutoCAD – Εντολή Line  / Διάλεξη 1 2015 01:21:43
Εισαγωγή στις διαστάσεις (Dimension)  / Διάλεξη 8 2015 01:17:41