Βρέθηκαν 11 αποτελέσματα       ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-Ε    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Ενότητα 6: WiMAX  / Διάλεξη 6 2015 00:21:01
Ενότητα 3: Σημεία πρόσβασης στο WiFi  / Διάλεξη 3 2015 00:33:59
Ενότητα 4: Το πρωτόκολλο TCP  / Διάλεξη 4 2015 00:33:17
Ενότητα 7: LTE  / Διάλεξη 7 2015 00:50:49
Πρακτικό παράδειγμα 2  / Διάλεξη 10 2015 01:29:04
Ενότητα 5: Διαχείριση ενέργειας  / Διάλεξη 5 2015 00:28:14
Πρακτικό παράδειγμα 1  / Διάλεξη 9 2015 01:13:04
Ενότητα 2: Το επίπεδο MAC του WiFi  / Διάλεξη 2 2015 00:28:37
Ενότητα 1: Εισαγωγή  / Διάλεξη 1 2015 00:42:17
Ενότητα 8: Επαναληπτική ενότητα  / Διάλεξη 8 2015 00:33:18
Πρακτικό παράδειγμα 3  / Διάλεξη 11 2015 00:57:06