Βρέθηκαν 9 αποτελέσματα       ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Εισαγωγικά - Θεωρίες διεθνούς εμπορίου  / Διάλεξη 1 2015 00:45:40
Θεσμικό πλαίσιο διεθνούς εμπορίου - Φορείς  / Διάλεξη 2 2015 01:13:08
Το ισοζύγιο πληρωμών  / Διάλεξη 3 2015 00:34:34
Διεθνείς νομισματικές σχέσεις - Συνάλλαγμα  / Διάλεξη 4 2015 00:30:32
Νομισματική και οικονομική ενοποίηση  / Διάλεξη 6 2015 00:45:51
Η διεθνοποίηση του κεφαλαίου και των επιχειρήσεων  / Διάλεξη 5 2015 00:42:34
Διεθνείς μετακινήσεις εργατικού δυναμικού  / Διάλεξη 7 2015 00:57:32
Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις  / Διάλεξη 8 2015 00:36:53
Παγκοσμιοποίηση και παγκόσμια επιχείρηση  / Διάλεξη 9 2015 00:41:15