Βρέθηκαν 7 αποτελέσματα       ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Εισαγωγή στην Τεχνολογική Καινοτομία  / Διάλεξη 1 2015 01:21:02
Εισαγωγή στη Διαχείριση Καινοτομίας  / Διάλεξη 2 2015 01:07:47
Καινοτομία και Ανταγωνιστικότητα - Μελέτη Περιπτώσεων  / Διάλεξη 3 2015 01:21:25
Συστήματα Καινοτομίας  / Διάλεξη 5 2015 01:38:18
Η Καινοτομία ως Διαδικασία Διαχείρισης  / Διάλεξη 4 2015 01:23:24
Εισαγωγή στην Τεχνολογική Επιχειρηματικότητα  / Διάλεξη 6 2015 01:43:46
Πρακτικές Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας  / Διάλεξη 7 2015 01:43:08