Βρέθηκαν 8 αποτελέσματα       ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΙΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ-Θ    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Ιδιότητες Αερίων και Ατμών  / Διάλεξη 2 2015 01:10:03
Προσρόφηση Αερίων  / Διάλεξη 3 2015 01:22:34
Χημικές Διεργασίες - Χημικοί Αντιδραστήρες  / Διάλεξη 4 2015 01:13:56
Θερμικοί Μετακαυστήρες  / Διάλεξη 5 2015 01:40:34
Καταλυτικοί Μετακαυστήρες  / Διάλεξη 6 2015 01:30:05
Απορρόφηση Αερίων  / Διάλεξη 7 2015 01:53:16
Έλεγχος των Οξειδίων του Θείου (SOx)  / Διάλεξη 8 2015 01:58:01
Έλεγχος των Οξειδίων του Αζώτου (ΝΟx)  / Διάλεξη 9 2015 01:48:27