Βρέθηκαν 10 αποτελέσματα       ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Εισαγωγή GSM  / Διάλεξη 9 2015 00:45:59
Εκπομπή μιάς πλευρικής (S.S.B.)  / Διάλεξη 5 2015 00:34:31
Πολυπλεξία με διαίρεση χρόνου  / Διάλεξη 7 2015 00:47:31
GPS  / Διάλεξη 10 2015 00:42:26
Δειγματοληψία και συγκράτηση  / Διάλεξη 6 2015 01:06:47
Διαμόρφωση πλάτους (Α.Μ.). D.S.B. (Διπλής πλευρικής ζώνης)  / Διάλεξη 4 2015 00:52:04
Παλμοκωδική διαμόρφωση. (P.C.M.)  / Διάλεξη 8 2015 00:48:40
Αρμονική ανάλυση περιοδικής τετραγωνικής κυματομορφής  / Διάλεξη 2 2015 00:40:43
Εισαγωγή – Λειτουργία των εργαστηριακών μονάδων-Χρήση του παλμογράφου  / Διάλεξη 1 2015 00:34:39
Αναλυτής φάσματος  / Διάλεξη 3 2015 00:50:24