Βρέθηκαν 10 αποτελέσματα       Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Χρήση εικόνων, εισαγωγή στον επεξεργαστή κειμένου MS-WORD.  / Διάλεξη 1 2015 01:38:19
Προχωρημένα θέματα επεξεργασίας κειμένου.  / Διάλεξη 2 2015 01:42:31
Ολοκλήρωση επεξεργασίας κειμένου. Εισαγωγή στην εφαρμογή λογιστικών φύλλων MS-EXCEL.  / Διάλεξη 3 2015 02:07:26
Δημιουργία-τροποποίηση γραφημάτων. Συναρτήσεις αναζήτησης και μέτρησης.  / Διάλεξη 4 2015 01:03:11
Περιήγηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές Google.  / Διάλεξη 5 2015 00:52:00
Η γλώσσα HTML-εισαγωγή.  / Διάλεξη 6 2015 00:50:57
Εφαρμογή της γλώσσας HTML.  / Διάλεξη 7 2015 00:52:16
Χρήση του προγράμματος δημιουργίας και επεξεργασίας ιστοσελίδων Dreamweaver.  / Διάλεξη 8 2015 00:28:30
Προετοιμασία του υπολογιστή μας και εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης περιεχομένου Joomla.  / Διάλεξη 9 2015 01:13:28
Εφαρμογή στο σύστημα Joomla δημιουργίας δίγλωσσου ιστοχώρου (site)  / Διάλεξη 10 2015 01:10:29