Βρέθηκαν 10 αποτελέσματα       ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι-Ε    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Φασματοφωτομετρική Ποσοτική Ανάλυση  / Διάλεξη 10 2015 00:12:20
Τιτλοδότηση Διαλύματος με τη Μέθοδο της Ογκομέτρησης - Απόρριψη Αμφίβολης Τιμής / Κριτήριο Q  / Διάλεξη 5 2015 00:16:06
Τήξη και Πήξη του Νερού  / Διάλεξη 9 2015 00:10:28
Στοιχειώδεις Εργαστηριακές Τεχνικές  / Διάλεξη 2 2015 00:33:17
Ποιότητα των Υδάτων - Ολικά Διαλυμένα Στερεά  / Διάλεξη 8 2015 00:11:23
Περιγραφή Εργαστηρίου  / Διάλεξη 1 2015 00:19:52
Μέτρηση της Τάσης Ατμών  / Διάλεξη 7 2015 00:15:08
Ζύγιση Αντιδραστηρίων - Ακρίβεια Μετρήσεων και Διαστήματα Εμπιστοσύνης  / Διάλεξη 3 2015 00:26:11
Αραίωση Διαλυμάτων - Μέτρηση pH Διαλυμάτων  / Διάλεξη 4 2015 01:15:55
Όξινη Βροχή  / Διάλεξη 6 2015 00:10:04