Βρέθηκαν 13 αποτελέσματα       ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΙΙ-Ε    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Αέρια Χρωματογραφία (GC)  / Διάλεξη 10 2015 00:36:59
Εκλεκτικά Ηλεκτρόδια Ιόντων  / Διάλεξη 5 2015 00:21:54
Επίδειξη μονάδας Αναμόρφωσης της Γλυκερόλης με Ατμό  / Διάλεξη 13 2015 00:14:03
Επίδειξη μονάδας Ξηρής Αναμόρφωσης του Βιοαερίου  / Διάλεξη 12 2015 00:18:47
Επίδραση της Θερμοκρασίας στην Ταχύτητα Χημικής Αντίδρασης  / Διάλεξη 8 2015 00:26:00
Ηλεκτρολυτικά και μη Ηλεκτρολυτικά Διαλύματα. Αγωγιμομετρία  / Διάλεξη 4 2015 00:28:36
Κοκκομετρική Ανάλυση Στερεών Δειγμάτων  / Διάλεξη 3 2015 00:27:43
Περιγραφή Εργαστηρίου  / Διάλεξη 1 2015 00:30:26
Ποτενσιομετρική Τιτλοδότηση Διπρωτικών Οξέων  / Διάλεξη 7 2015 00:56:14
Στοιχειώδεις Eργαστηριακές Tεχνικές  / Διάλεξη 2 2015 00:32:47
Συνδυασμός Αέριας Χρωματογραφίας και Φασματομετρίας Μάζας (GC-MS)  / Διάλεξη 11 2015 00:11:02
Ταυτόχρονος Φασματοφωτομετρικός Προσδιορισμός Δυαδικών Μιγμάτων  / Διάλεξη 6 2015 00:24:53
Χρωματογραφία Ιονανταλλαγής  / Διάλεξη 9 2015 00:19:33