Βρέθηκαν 16 αποτελέσματα       ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Εισαγωγή  / Διάλεξη 1 2015 00:19:46
Μέθοδος οικονομικής ποσότητας παραγγελίας  / Διάλεξη 2 2015 01:01:46
Υπόδειγμα της οικ. ποσ. παραγγελίας με εκπτώσεις  / Διάλεξη 3 2015 00:41:51
Υπόδειγμα της οικ. ποσ. παραγωγής  / Διάλεξη 4 2015 00:39:40
Ανάλυση ABC και μονοσταδιακά πρότυπα  / Διάλεξη 5 2015 01:07:06
Πρότυπο της σταθερής ποσότητας παραγγελίας  / Διάλεξη 6 2015 00:56:41
Πρότυπο του σταθερού χρόνου  / Διάλεξη 7 2015 00:36:42
Προβλέψεις της ζήτησης - Ποιοτικές μέθοδοι πρόβλεψης  / Διάλεξη 8 2015 00:51:18
Προβλέψεις της ζήτησης - Αναλυτικές μέθοδοι  / Διάλεξη 9 2015 01:10:13
Γραφήματα  / Διάλεξη 10 2015 01:04:12
Δέντρα  / Διάλεξη 11 2015 01:12:17
Προγραμματισμός Έργων - Δίκτυα  / Διάλεξη 12 2015 01:19:17
Πιθανολογικά Δίκτυα - Μέθοδος PERT  / Διάλεξη 13 2015 01:26:17
Γραφήματα εφαρμογές - Ασκήσεις Πράξης  / Διάλεξη 14 2015 00:52:13
Προβλέψεις - Ασκήσεις Πράξης  / Διάλεξη 15 2015 00:58:42
PERT - CPM - Ασκήσεις Πράξης  / Διάλεξη 16 2015 00:42:05