Βρέθηκαν 15 αποτελέσματα       ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΝΕΦΗ    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Εισαγωγή  / Διάλεξη 1 2015 00:28:25
MapReduce (Μέρος 2)  / Διάλεξη 15 2015 01:40:39
Υποδομή νέφους  / Διάλεξη 3 2015 00:49:59
Εφαρμογές και παραδείγματα υπολογιστικών νεφών  / Διάλεξη 4 2015 00:44:15
MapReduce (Μέρος 1)  / Διάλεξη 14 2015 01:40:31
Ασφάλεια στο νέφος (Μέρος 2)  / Διάλεξη 11 2015 01:03:49
Υποστήριξη δικτύου  / Διάλεξη 7 2015 01:59:03
Πολύπλοκα συστήματα και αυτοοργάνωση  / Διάλεξη 12 2015 00:34:50
Βασικά ζητήματα  / Διάλεξη 2 2015 01:01:30
Ασφάλεια στο νέφος (Μέρος 1)  / Διάλεξη 10 2015 01:07:48
Συστήματα αποθήκευσης (Μέρος 1)  / Διάλεξη 8 2015 01:22:40
Ανάπτυξη εφαρμογών νέφους  / Διάλεξη 13 2015 00:17:08
Συστήματα αποθήκευσης (Μέρος 2)  / Διάλεξη 9 2015 01:18:38
Εικονοποίηση πόρων  / Διάλεξη 5 2015 01:01:59
Διαχείριση πόρων στο νέφος και χρονοπρογραμματισμός  / Διάλεξη 6 2015 01:47:54