Βρέθηκαν 13 αποτελέσματα       ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Εισαγωγή στα ψηφιακά συστήματα  / Διάλεξη 1 2015 01:29:01
Επαναληπτικές ασκήσεις  / Διάλεξη 13 2015 01:56:58
Εισαγωγή στα ακολουθιακά κυκλώματα  / Διάλεξη 11 2015 01:02:05
Συστήματα αρίθμησης  / Διάλεξη 2 2015 01:12:04
Πράξεις συστημάτων αρίθμησης  / Διάλεξη 3 2015 01:22:20
Λογικές Πύλες  / Διάλεξη 4 2015 01:21:33
Χάρτες Karnaugh  / Διάλεξη 6 2015 01:41:25
Flip-Flop  / Διάλεξη 12 2015 01:38:03
Συνδιαστικά κυκλώματα πολλών εξόδων - Coders - Decoders  / Διάλεξη 10 2015 01:12:03
Συνδιαστικά κυκλώματα  / Διάλεξη 7 2015 01:48:17
Κυκλώματα επίτρεψης - Πολυπλέκτες-Αποπλέκτες  / Διάλεξη 9 2015 01:17:45
Ψηφιακή σχεδίαση συνδιαστικών κυκλωμάτων - Ελαχιστοόροι-Μεγιστοόροι  / Διάλεξη 5 2015 01:18:33
Συνδιαστικά κυκλώματα Μέρος 2ο  / Διάλεξη 8 2015 00:44:05