Βρέθηκαν 16 αποτελέσματα       ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ     Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ενωσης (ΕΕ)  / Διάλεξη 1 2015 00:54:18
Θέση των χωρών της ΕΕ στην ΕΕ  / Διάλεξη 6 2015 01:57:21
Η Οικονομική και Νομισματική Ενωση (ΟΝΕ)  / Διάλεξη 2 2015 01:17:17
Αλλα όργανα της ΕΕ, Προϋπολογισμός της ΕΕ  / Διάλεξη 12 2015 00:52:31
Το δημόσιο χρέος της Ελλάδας  / Διάλεξη 4 2015 01:00:45
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Μέρος 1)  / Διάλεξη 7 2015 00:31:58
Χώρες της ΟΝΕ, Η εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ενωσης  / Διάλεξη 3 2015 00:38:47
Το δημόσιο χρέος της Ελλάδας. Η θέση της ΕΕ στον κόσμο  / Διάλεξη 5 2015 01:00:21
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Μέρος 2)  / Διάλεξη 8 2015 00:51:20
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο  / Διάλεξη 10 2015 00:57:47
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  / Διάλεξη 9 2015 01:03:43
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα  / Διάλεξη 11 2015 00:57:52
Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2014-2020  / Διάλεξη 13 2015 00:52:13
Βιβλιογραφική περιήγηση για την ΕΕ  / Διάλεξη 14 2015 00:58:32
Εργασία μαθήματος  / Διάλεξη 16 2015 00:17:42
Ευρώπη πολλών ταχυτήτων  / Διάλεξη 15 2015 00:32:12