Βρέθηκαν 16 αποτελέσματα       ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ  / Διάλεξη 11 2015 00:31:44
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ  / Διάλεξη 12 2015 01:04:02
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ-ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ  / Διάλεξη 13 2015 00:33:59
ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ  / Διάλεξη 14 2015 00:09:47
ΘΕΩΡΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ  / Διάλεξη 15 2015 01:07:44
ΑΝΟΜΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΑΓΟΡΩΝ  / Διάλεξη 16 2015 00:59:54
ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ  / Διάλεξη 1 2015 02:32:32
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  / Διάλεξη 2 2015 00:23:45
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ  / Διάλεξη 3 2015 00:44:33
ΚΟΙΝΟΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ  / Διάλεξη 4 2015 01:18:27
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (Leazing)  / Διάλεξη 5 2015 01:20:28
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (FACTORING)  / Διάλεξη 6 2015 01:13:01
ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (FORFEITING)  / Διάλεξη 7 2015 00:17:11
ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ (SECURITIZATION)  / Διάλεξη 8 2015 00:24:29
ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗ (FRANCHICE)  / Διάλεξη 9 2015 00:59:05
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  / Διάλεξη 10 2015 01:11:41