Βρέθηκαν 39 αποτελέσματα       ΣΥΝΔΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Ασκήσεις Συμπίεσης  / Διάλεξη 6 2015 01:33:17
Σαρωτές  / Διάλεξη 7 2015 01:24:17
Ψηφιακό Video  / Διάλεξη 8 2015 01:11:01
Ψηφιακή επεξεργασία σήματος  / Διάλεξη 9 2015 00:53:11
Τεχνολογίες Εκτύπωσης και Οθονών  / Διάλεξη 10 2015 01:24:38
Ψηφιακός κινηματογράφος  / Διάλεξη 11 2015 01:15:43
Οπτικά μέσα αποθήκευσης  / Διάλεξη 12 2015 01:19:19
Εικονική Πραγματικότητα  / Διάλεξη 13 2015 01:27:37
1η Διάλεξη - Εισαγωγή, Μέρος 1ο  / Διάλεξη 1 2015 01:46:45
2η Διάλεξη - Εισαγωγή, Μέρος 2ο  / Διάλεξη 2 2015 02:02:47
3η Διάλεξη - Τελεστές. Εντολές ελέγχου ροής.  / Διάλεξη 3 2015 01:45:07
4η Διάλέξη - Εντολές ελέγχου ροής II  / Διάλεξη 4 2015 02:00:05
5η Διάλεξη - Εντολές ελέγχου ροής IIΙ  / Διάλεξη 5 2015 01:02:24
6η Διάλεξη - Πίνακες αριθμών και χαρακτήρων I  / Διάλεξη 6 2015 01:54:20
7η Διάλεξη - Πίνακες αριθμών και χαρακτήρων II  / Διάλεξη 7 2015 01:32:46
8η Διάλεξη - Δείκτες  / Διάλεξη 8 2015 02:07:30
9η Διάλεξη - Δείκτες - Συναρτήσεις  / Διάλεξη 9 2015 01:25:33
10η Διάλεξη - Συναρτήσεις - Αρχεία  / Διάλεξη 10 2015 01:46:19
11η Διάλεξη - Αρχεία - Δομές  / Διάλεξη 11 2015 00:55:37