Βρέθηκαν 42 αποτελέσματα       ΖΙΩΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Δάνεια  / Διάλεξη 3 2015 01:02:51
Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση  / Διάλεξη 1 2015 00:32:22
ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ  / Διάλεξη 4 2015 00:26:07
Κόστος κεφαλαίου  / Διάλεξη 3 2015 00:50:33
Κόστος κοινού μετοχικού κεφαλαίου  / Διάλεξη 5 2015 01:08:33
Κόστος προνομιούχου μετοχικού κεφαλαίου  / Διάλεξη 4 2015 00:38:22
Λειτουργική Μόχλευση  / Διάλεξη 4 2015 00:37:02
Μέθοδος επανείσπραξης του αρχικού κόστους επένδυσης  / Διάλεξη 7 2015 00:47:13
Μακροπρόθεσμη Χρηματοδότηση  / Διάλεξη 9 2015 00:45:36
Μερισματική Πολιτική  / Διάλεξη 5 2015 00:43:20
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ι  / Διάλεξη 1 2015 00:30:32
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.  / Διάλεξη 3 2015 00:47:51
Πηγές χρηματοδότησης επιχειρήσεων  / Διάλεξη 8 2015 00:22:27
Προβλέψεις χρηματοδοτικών αναγκών  / Διάλεξη 9 2015 00:40:41
Προϋπολογισμοί δαπανών κεφαλαίων  / Διάλεξη 6 2015 00:45:40
Ράντα  / Διάλεξη 1 2015 01:05:20
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  / Διάλεξη 8 2015 01:02:59
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ  / Διάλεξη 2 2015 00:56:27
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΧΛΕΥΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ  / Διάλεξη 11 2015 00:59:13
Χρηματοδοτική μίσθωση  / Διάλεξη 7 2015 00:45:35