Βρέθηκαν 281 αποτελέσματα       Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Ελλάδα και Βαλκανικές χώρες  / Διάλεξη 9 2015 00:20:33
Διεθνείς μετακινήσεις εργατικού δυναμικού  / Διάλεξη 7 2015 00:57:32
Λειτουργικοί κίνδυνοι για την τράπεζα  / Διάλεξη 10 2015 01:19:23
Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομικότητα  / Διάλεξη 8 2015 01:05:42
ΠΑΡΆΓΩΓΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ.ΜΌΧΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ  / Διάλεξη 6 2015 00:48:14
Απόδοση κινδύνου και λογιστικές καταστάσεις  / Διάλεξη 6 2015 00:20:23
Εξέταση Κινδύνων για την τράπεζα  / Διάλεξη 7 2015 01:15:25
Χρονομισθώσεις  / Διάλεξη 12 2015 00:28:46
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΤΙΚΗ  / Διάλεξη 7 2015 00:49:36
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  / Διάλεξη 9 2015 00:37:31
Προυπολογισμοί οικονομικών καταστάσεων  / Διάλεξη 14 2015 00:54:43
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ  / Διάλεξη 2 2015 00:41:13
Μέθοδος της καθαρής περιουσιακής σχέσης  / Διάλεξη 2 2015 01:10:51
Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση  / Διάλεξη 1 2015 00:32:22
Μέθοδοι ανάπτυξης επιχειρήσεων και κίνδυνος  / Διάλεξη 16 2015 01:35:10
Προβλέψεις της ζήτησης - Ποιοτικές μέθοδοι πρόβλεψης  / Διάλεξη 8 2015 00:51:18
Προϋπολογισμοί και προβλέψεις  / Διάλεξη 5 2015 00:34:50
Άσκηση στη Μέθοδο των προεξοφλημένων ταμειακών ροών  / Διάλεξη 11 2015 00:51:00
ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ  / Διάλεξη 1 2015 02:32:32
ΜΑΘΗΜΑ 5Β Εταιρίες κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών – Venture capital  / Διάλεξη 10 2014 01:03:33