Βρέθηκαν 281 αποτελέσματα       Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Χρηματοοικονομικές αγορές, χρηματαγορά  / Διάλεξη 1 2015 00:08:44
Θεωρία Χαρτοφυλακίων  / Διάλεξη 3 2015 00:13:30
Θεωρία της κεφαλαιαγοράς  / Διάλεξη 4 2015 00:31:57
Η υπόθεση της αποτελεσματικότητας των αγορών  / Διάλεξη 5 2015 00:23:06
Αναδυόμενες κεφαλαιαγορές  / Διάλεξη 6 2015 00:23:08
Προθεσμιακά και Μελλοντικά Συμβόλαια  / Διάλεξη 7 2015 00:12:21
Επιτροπή της βασιλείας II  / Διάλεξη 8 2015 00:22:33
Η ανομοιότητα και η πολυπλοκότητα των παγκόσμιων χρηματοοικονομικών εξελίξεων  / Διάλεξη 9 2015 02:15:41
Επενδυτικά κεφάλαια  / Διάλεξη 10 2015 00:54:33
Νέα επενδυτικά προϊόντα  / Διάλεξη 11 2015 03:12:22
Τραπεζική κοινοπραξία με σκοπό τη χρηματοδότηση  / Διάλεξη 12 2015 00:56:48
Μετατροπή τραπεζικών υποχρεώσεων σε τίτλους  / Διάλεξη 13 2015 00:55:25
Επενδύσεις στις διεθνείς αγορές  / Διάλεξη 16 2015 00:56:28
Απορροφήσεις εταιριών  / Διάλεξη 17 2015 00:34:31
Προϋπολογισμοί και αριθμοδείκτες  / Διάλεξη 18 2015 01:09:10
Εισαγωγή στο Επιχειρηματικό Σχέδιο  / Διάλεξη 1 2015 01:07:06
Στάδια του Επιχειρηματικού Σχεδίου  / Διάλεξη 2 2015 01:02:45
Αγορά που απευθύνεται η επιχείρηση  / Διάλεξη 3 2015 01:09:44
Προϊόντα και υπηρεσίες, παραγωγική διαδικασία και προώθηση των προϊόντων της επιχείρησης  / Διάλεξη 4 2015 01:01:26
Χρηματοοικονομικό μέρος του επιχειρηματικού σχεδίου  / Διάλεξη 5 2015 00:42:00