Βρέθηκαν 281 αποτελέσματα       Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Ο πρωτογενής τομέας  / Διάλεξη 2 2015 01:13:45
Ο δευτερογενής τομέας  / Διάλεξη 3 2015 00:36:28
Ναυτιλία-Τουρισμός  / Διάλεξη 4 2015 00:40:05
Δημοσιονομικές εξελίξεις και προοπτικές  / Διάλεξη 5 2015 00:24:28
Απασχόληση-Ανεργία  / Διάλεξη 6 2015 00:34:51
Ανισοκατανομή εισοδήματος-Παραοικονομία  / Διάλεξη 7 2015 00:43:35
Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομικότητα  / Διάλεξη 8 2015 01:05:42
Ελλάδα και Βαλκανικές χώρες  / Διάλεξη 9 2015 00:20:33
Η ελληνική οικονομία και η κρίση  / Διάλεξη 10 2015 00:50:27
Εισαγωγικά - Σταθμοί της Ελληνικής Οικονομίας  / Διάλεξη 1 2015 00:42:26
Εργασία μαθήματος  / Διάλεξη 16 2015 00:17:42
Η εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ενωσης (ΕΕ)  / Διάλεξη 1 2015 00:54:18
Η Οικονομική και Νομισματική Ενωση (ΟΝΕ)  / Διάλεξη 2 2015 01:17:17
Χώρες της ΟΝΕ, Η εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ενωσης  / Διάλεξη 3 2015 00:38:47
Το δημόσιο χρέος της Ελλάδας  / Διάλεξη 4 2015 01:00:45
Το δημόσιο χρέος της Ελλάδας. Η θέση της ΕΕ στον κόσμο  / Διάλεξη 5 2015 01:00:21
Θέση των χωρών της ΕΕ στην ΕΕ  / Διάλεξη 6 2015 01:57:21
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Μέρος 1)  / Διάλεξη 7 2015 00:31:58
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Μέρος 2)  / Διάλεξη 8 2015 00:51:20
ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ  / Διάλεξη 11 2015 00:31:44