Βρέθηκαν 45 αποτελέσματα       Τμήμα ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Εισαγωγή στο AutoCAD – Εντολή Line  / Διάλεξη 1 2015 01:21:43
Εντολές σχεδίασης Rectangle, Circle, εντολές επεξεργασίας Offset, Trim, Erase.  / Διάλεξη 2 2015 01:25:21
Εντολές επεξεργασίας Extend, Fillet, Block  / Διάλεξη 3 2015 01:07:21
Εντολή σχεδίασης Arc – Εντολές επεξεργασίας Copy, Explode.  / Διάλεξη 4 2015 01:21:43
Εντολή Array  / Διάλεξη 5 2015 00:55:21
Εντολή επεξεργασίας Mirror, Εισαγωγή στα Layer  / Διάλεξη 6 2015 01:58:16
Εντολές σχεδίασης Hatch, Text – Εντολές επεξεργασίας Ddedit, Scale, Stretch  / Διάλεξη 7 2015 01:23:47
Εισαγωγή στις διαστάσεις (Dimension)  / Διάλεξη 8 2015 01:17:41
Η εντολή Plot  / Διάλεξη 9 2015 00:40:57
Εισαγωγή στις έννοιες και στα λογισμικά επεξεργασίας εικόνας.  / Διάλεξη 1 2015 01:20:10
Ρετουσάρισμα.  / Διάλεξη 3 2015 01:06:29
Σύνθεση μεγάλων εικόνων από μικρότερες.  / Διάλεξη 4 2015 00:42:15
Μοντέλα RGB και CMYK  / Διάλεξη 2 2015 00:18:12
Δημιουργία υβριδικής εικόνας διπλής εστίασης.  / Διάλεξη 5 2015 00:27:19
Δημιουργία πορτρέτου με εφέ προβολής κειμένου.  / Διάλεξη 6 2015 00:40:51
Αποστολικοί Πατέρες  / Διάλεξη 1 2015 04:25:54
Βήματα για να τυλίξουμε υφή ή σχέδιο επάνω σε αντικείμενο.  / Διάλεξη 7 2015 00:20:09
Επιχρωματισμός ασπρόμαυρης εικόνας.  / Διάλεξη 8 2015 00:38:36
Επισκόπηση - παρατηρήσεις επί των εργασιών των φοιτητών. (μέρος Α)  / Διάλεξη 9 2015 01:08:17
Επισκόπηση - παρατηρήσεις επί των εργασιών των φοιτητών. (μέρος Β)  / Διάλεξη 10 2015 01:23:26