Βρέθηκαν 333 αποτελέσματα       Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Χώρες της ΟΝΕ, Η εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ενωσης  / Διάλεξη 3 2015 00:38:47
Χρονομισθώσεις  / Διάλεξη 12 2015 00:28:46
Χρονική αξία χρήματος  / Διάλεξη 2 2015 00:53:22
Χρονική Αξία Χρήματος  / Διάλεξη 2 2015 01:04:25
Χρηματοοικονομικό μέρος του επιχειρηματικού σχεδίου  / Διάλεξη 5 2015 00:42:00
Χρηματοοικονομικές αγορές, χρηματαγορά  / Διάλεξη 1 2015 00:08:44
Χρηματοδότηση μιας εταιρίας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς)  / Διάλεξη 13 2015 01:20:17
Χρηματοδότηση μέσω συμμετοχής στο κεφάλαιο (Equity financing of SMEs)  / Διάλεξη 2 2015 00:41:24
Χρηματοδότηση μέσω Μικρο δανείων - Microfinance  / Διάλεξη 6 2015 01:06:46
Χρηματοδότηση μέσω Venture Capital: πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, LEASING  / Διάλεξη 5 2015 01:03:54
Χρηματοδότηση μέσω Venture Capital  / Διάλεξη 3 2015 00:25:16
Χρηματοδότηση μέσω JEREMIE  / Διάλεξη 7 2015 00:51:53
Χρηματοδότηση εξαγωγών  / Διάλεξη 15 2015 01:51:47
Χρηματοδοτική μίσθωση  / Διάλεξη 7 2015 00:45:35
Χρηματιστηριακές αγορές  / Διάλεξη 15 2015 01:00:17
Χρήμα, πίστη, τράπεζες  / Διάλεξη 14 2015 01:01:21
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  / Διάλεξη 1 2015 00:27:43
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΧΛΕΥΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ  / Διάλεξη 11 2015 00:59:13
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ  / Διάλεξη 2 2015 00:56:27
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (Leazing)  / Διάλεξη 5 2015 01:20:28