Βρέθηκαν 83 αποτελέσματα       Επιστήμες Χημικού Μηχανικού    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Χρωματογραφία Χάρτη και Χρωματογραφία Λεπτής Στιβάδας  / Διάλεξη 10 2015 00:59:44
Χρωματογραφία Ιονανταλλαγής  / Διάλεξη 9 2015 00:19:33
Χημικές Διεργασίες - Χημικοί Αντιδραστήρες  / Διάλεξη 4 2015 01:13:56
Φυσικοχημικές και Μηχανικές Ιδιότητες Εδαφών (Β' Μέρος)  / Διάλεξη 3 2015 00:42:23
Φυσικοχημικές και Μηχανικές Ιδιότητες Εδαφών (Α' Μέρος)  / Διάλεξη 3 2015 00:52:42
Φλογοφασματοφωτομετρία και Φασματοφωτομετρία Ατομικής Απορρόφησης (Β' Μέρος)  / Διάλεξη 6 2015 00:42:26
Φλογοφασματοφωτομετρία και Φασματοφωτομετρία Ατομικής Απορρόφησης (Α' Μέρος)  / Διάλεξη 5 2015 01:14:29
Φασματοφωτομετρική Ποσοτική Ανάλυση  / Διάλεξη 10 2015 00:12:20
Φασματοφωτομετρία Υπερύθρου (IR)  / Διάλεξη 4 2015 01:50:08
Φασματοφωτομετρία Υπεριώδους - Ορατού  / Διάλεξη 3 2015 02:11:53
Φασματομετρία Μαζών  / Διάλεξη 7 2015 01:27:55
Τιτλοδότηση Διαλύματος με τη Μέθοδο της Ογκομέτρησης - Απόρριψη Αμφίβολης Τιμής / Κριτήριο Q  / Διάλεξη 5 2015 00:16:06
Ταυτόχρονος Φασματοφωτομετρικός Προσδιορισμός Δυαδικών Μιγμάτων  / Διάλεξη 6 2015 00:24:53
Τήξη και Πήξη του Νερού  / Διάλεξη 9 2015 00:10:28
Συνδυασμός Αέριας Χρωματογραφίας και Φασματομετρίας Μάζας (GC-MS)  / Διάλεξη 11 2015 00:11:02
Στοιχειώδεις Εργαστηριακές Τεχνικές  / Διάλεξη 2 2015 00:33:17
Στοιχειώδεις Eργαστηριακές Tεχνικές  / Διάλεξη 2 2015 00:32:47
Στατιστική Ανάλυση Πειραματικών Μετρήσεων (Θεωρητικό Μέρος)  / Διάλεξη 3 2015 01:07:12
Στατιστική Ανάλυση Πειραματικών Μετρήσεων (Επίλυση Ασκήσεων)  / Διάλεξη 4 2015 01:22:12
Σακόφιλτρα Δόνησης με Αέρα υπό Πίεση  / Διάλεξη 5 2015 01:08:38