Βρέθηκαν 36 αποτελέσματα       ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ    Αφαίρεση Όλων 

 

ΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, Τμήμα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)

Εισαγωγή στο περιβάλλον ανάπτυξης QtCreator- Εισαγωγή στην βιβλιοθήκη προγραμματισμού Qt, Παρουσίαση βασικών τύπων δεδομένων της Qt. Βασικές έννοιες αντικειμενοστραφή προγραμματισμού και κλάσεων, τελεστές, δομητές. Παρουσίαση της κανονικοποιημένης μορφής γραφής κλάσεων.
Εξάμηνο: 6o 2015-06-12 01:20:14 199
2η Διάλεξη - Δημιουργία φορμών σε Qt  / Διάλεξη 2 (ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)

ΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, Τμήμα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)

Δημιουργία φορμών σε Qt, Ο μηχανισμός signal-slots, ιδιότητες βασικών widget (label, lineEdit)
Εξάμηνο: 6o 2015-06-12 00:57:52 124
3η Διάλεξη - Σχεδίαση φορμών σε Qt  / Διάλεξη 3 (ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)

ΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, Τμήμα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)

Φόρτωση εικόνων σε φόρμα, Σχεδίαση φορμών, Layouts, styles
Εξάμηνο: 6o 2015-06-12 01:31:45 132
4η Διάλεξη - Προηγμένα θέματα κληρονομικότητας Ι  / Διάλεξη 4 (ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)

ΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, Τμήμα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)

Προηγμένα θέματα κληρονομικότητας Ι κλάσεων, εικονικές μέθοδοι και αφηρημένες κλάσεις
Εξάμηνο: 6o 2015-06-12 00:40:20 169
5η Διάλεξη - Προηγμένα θέματα κληρονομικότητας ΙΙ  / Διάλεξη 5 (ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)

ΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, Τμήμα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)

Προηγμένα θέματα κληρονομικότητας ΙΙ, πολυμορφισμός, στατικές μέθοδοι και μέλη σε κλάση
Εξάμηνο: 6o 2015-06-12 01:28:48 99
6η Διάλεξη - Βασικοί μέθοδοι κλάσεων  / Διάλεξη 6 (ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)

ΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, Τμήμα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)

Δομητές / Αποδομητές, τελεστές, κλήση με διεύθυνση
Εξάμηνο: 6o 2015-06-12 01:32:36 114
7η Διάλεξη - Παρουσίαση βασικών Widget I  / Διάλεξη 7 (ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)

ΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, Τμήμα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)

Παρουσίαση βασικών Widget της Qt I (Spinner, QDialogs, Modality. Qlabel, QlineEdit), δημιουργία ψευδοτυχαίων αριθμών.
Εξάμηνο: 6o 2015-06-12 01:25:44 164
8η Διάλεξη - Παρουσίαση βασικών Widget II  / Διάλεξη 8 (ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)

ΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, Τμήμα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)

Widget χρονισμού σε Qt (QTimer). Χρήση και Δημιουργία μενού, εργαλειοθηκών και ενεργειών (QActions).
Εξάμηνο: 6o 2015-06-12 01:19:58 101

ΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, Τμήμα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)

Συλλογές δεδομένων, πρότυπες κλάσεις, παρουσίαση Widget συλλογής δεδομένων (Combobox, listWidget). Παρουσίαση ολοκληρωμένης εφαρμογής με menu και χρονισμό. Ο μηχανισμός γεγονότων της Qt
Εξάμηνο: 6o 2015-06-12 01:33:25 100
Flip-Flop  / Διάλεξη 12 (ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, Τμήμα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)

Σχεδίαση ακολουθιακών κυκλωμάτων με χρήση μηχανών Μealey και Moore - Περιγραφή ανάλυση και λειτουργία των Flip-Flop
Εξάμηνο: 5o 2015-06-04 01:38:03 161
Ασκήσεις διάδοσης και υποδικτύωσης Μέρος Ι  / Διάλεξη 11 (ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Τμήμα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)

Ασκήσεις διάδοσης σήματος και υποδικτύωσης Μέρος Ι
Εξάμηνο: 7o 2015-06-04 00:57:53 98
Ασκήσεις υποδικτύωσης Class C Μέρος ΙΙ  / Διάλεξη 12 (ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Τμήμα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)

Ασκήσεις υποδικτύωσης σε Class C δίκτυα
Εξάμηνο: 7o 2015-06-04 00:58:20 102

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Τμήμα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)

Ασύρματες Επικοινωνίες, Απώλειες διάδοσης στον ελεύθερο χώρο
Εξάμηνο: 7o 2015-06-04 00:54:22 110

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Τμήμα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)

Ενσύρματα Μέσα μετάδοσης (Τηλεφωνικές γραμμές, UTP, Ομοαξονικά καλώδια, STP, FTP, Οπτικές ίνες), ADSL/ADSL2/ADSL2+. Διασυνδέσεις τοπικών δικτύων (Γέφυρες, Επαναλήπτες, Ethernet switch, Router, Gateways, VLANs)
Εξάμηνο: 7o 2015-06-04 01:20:53 105

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Τμήμα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)

Τρόποι σύνδεσης (Point to point, multipoint), Ρυθμοί Μετάδοσης, Κωδικοποίηση σφαλμάτων, Μετρικές Ψηφιακών Επικοινωνιών (Συχνότητα, Περίοδος, Πλάτος Σήματος, Ένταση Η/Μ πεδίου, Στοιχεία κεραιών, Ρυθμός Μετάδοσης, Εύρος ζώνης, Αναλογική, Ψηφιακή Μετάδοση.
Εξάμηνο: 7o 2015-06-04 01:13:42 105
Δειγματοληψία και μονάδες ισχύος  / Διάλεξη 7 (ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Τμήμα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)

Δειγματοληψία και μονάδες ισχύος, απώλειες, κωδικοποιήσεις διαμορφώσεις σήματος
Εξάμηνο: 7o 2015-06-04 01:12:05 86
Εισαγωγή στα Δίκτυα Η/Υ  / Διάλεξη 1 (ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Τμήμα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)

Εισαγωγικές έννοιες δικτύων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, χρήσεις, εφαρμογές, είδη δικτύων
Εξάμηνο: 7o 2015-06-04 01:08:20 143
Εισαγωγή στα ακολουθιακά κυκλώματα  / Διάλεξη 11 (ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, Τμήμα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)

Εισαγωγή στα ακολουθιακά κυκλώματα
Εξάμηνο: 5o 2015-06-04 01:02:05 217
Εισαγωγή στα ψηφιακά συστήματα  / Διάλεξη 1 (ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, Τμήμα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)

Εισαγωγή στα ψηφιακά συστήματα, βασικοί όροι, χρήσεις, εφαρμογές
Εξάμηνο: 5o 2015-06-04 01:29:01 267
Εισαγωγή στο πρωτόκολλο IP  / Διάλεξη 4 (ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Τμήμα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)

Το πρότυπο Ethernet, Τα πρωτόκολλα TCP/IP, Επικεφαλίδες IP/TCP/UDP/ICMP/ARP πρωτοκόλλων, IP διευθυνσιοδότηση και υποδικτύωση-υπερδικτύωση
Εξάμηνο: 7o 2015-06-04 01:21:20 114