Βρέθηκαν 45 αποτελέσματα       ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Κατηγορίες Κοιτασμάτων - Ενδογενείς διαδικασίες  / Διάλεξη 2 2014 00:51:03
1ο Εργαστήριο Κοιτασματολογίας (β)  / Διάλεξη 10 2015 01:29:04
Υποθαλάσσια Ατμιδική και Ηφαιστειακή Δραστηριότητα  / Διάλεξη 4 2014 00:40:46
Κοιτάσματα Ανθράκων – Πετρελαίου – Βιτουμενίων  / Διάλεξη 7 2014 01:18:53
Οξείδωση και Υπεργενετικός Εμπλουτισμός - Εξάμιση  / Διάλεξη 6 2014 00:40:30
Πηγματιτικά και Υδροθερμικά Κοιτάσματα  / Διάλεξη 3 2014 00:15:31
Ανάπτυξη με σεβασμό στο Περιβάλλον.  / Διάλεξη 1 2014 01:04:15
Μεγαδιαπλάσεις - Χερσαία Οικοσυστήματα  / Διάλεξη 9 2014 00:22:46
Ειδική Κοιτασματολογία  / Διάλεξη 8 2014 00:52:39
Μεγαδιαπλάσεις - Χερσαία Οικοσυστήματα  / Διάλεξη 10 2014 00:19:48
2ο Εργαστήριο Κοιτασματολογίας  / Διάλεξη 11 2015 01:14:17
6ο Εργαστήριο: Βασικές Μέθοδοι Γεωχημικής Ανάλυσης  / Διάλεξη 6 2014 00:13:37
1ο Εργαστήριο Κοιτασματολογίας (α)  / Διάλεξη 9 2015 01:27:33
Εισαγωγικά Στοιχεία  / Διάλεξη 1 2014 00:59:21
Οικοσυστήματα  / Διάλεξη 8 2014 00:30:55
Φυσικός Κόσμος και Περιβάλλον.  / Διάλεξη 2 2014 01:17:36
Υπολειμματικές και Μηχανικές Συγκεντρώσεις  / Διάλεξη 5 2014 00:43:18
11o Εργαστήριο Γεωχημείας  / Διάλεξη 11 2015 01:42:35
8o Εργαστήριο: Μέθοδοι Γεωχημικής Διερεύνησης.  / Διάλεξη 8 2014 00:10:28
Γεωχημική διαφοροποίηση και Κρυσταλοχημικοί κανόνες ενσωμάτωσης  / Διάλεξη 3 2014 00:59:40