Βρέθηκαν 20 αποτελέσματα       ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Αριθμοδείκτες δραστηριότητας  / Διάλεξη 5 2015 00:40:14
Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων  / Διάλεξη 1 2015 01:11:36
Εργαλεία ανάλυσης  / Διάλεξη 2 2015 00:38:28
Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας  / Διάλεξη 3 2015 00:25:28
Αριθμοδείκτες ρευστότητας  / Διάλεξη 4 2015 01:15:12
Επενδυτικοί αριθμοδείκτες  / Διάλεξη 8 2015 01:04:24
Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίου (μέρος 2ο) - Κεφάλαιο κίνησης  / Διάλεξη 7 2015 00:51:26
Άσκηση (Ολοκληρωμένο παράδειγμα)  / Διάλεξη 10 2015 00:56:07
Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίου  / Διάλεξη 6 2015 00:43:33
Εισαγωγή στη διοίκηση επιχειρήσεων  / Διάλεξη 1 2015 01:07:08
Ανιχνευση εσωτερικού περιβάλλοντος  / Διάλεξη 2 2015 01:21:48
Διαχείρηση ανθρώπινου δυναμικού και επιχειρηματική ηθική  / Διάλεξη 3 2015 01:05:11
Διαδικασία λήψης αποφάσεων  / Διάλεξη 4 2015 01:20:35
Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης  / Διάλεξη 5 2015 01:02:12
Λήψη απόφασης - Στόχοι  / Διάλεξη 6 2015 01:17:02
Στρατηγική διοίκηση  / Διάλεξη 7 2015 01:04:13
Οργανωτικές δομές.  / Διάλεξη 8 2015 00:27:16
Εξειδικεύσεις οργανωτικών δομών  / Διάλεξη 9 2015 01:07:11
Ασκήσεις αριθμοδεικτών  / Διάλεξη 9 2015 00:53:34
Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων - Εσωτερικός έλεγχος  / Διάλεξη 11 2015 00:35:08