Βρέθηκαν 16 αποτελέσματα       ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Ανάλυση αριθμοδεικτών  / Διάλεξη 2 2015 00:37:40
Διεθνείς Χρηματοδοτήσεις  / Διάλεξη 1 2015 03:21:23
Αξιολόγηση βιωσιμότητας  / Διάλεξη 4 2015 00:28:15
Ασκήσεις 1  / Διάλεξη 11 2015 00:56:46
Ανάλυση νεκρού σημείου  / Διάλεξη 3 2015 00:30:02
Μετατροπές εταιριών  / Διάλεξη 8 2015 01:13:47
Επενδυτικοί αριθμοδείκτες  / Διάλεξη 7 2015 00:35:12
Απόδοση κινδύνου και λογιστικές καταστάσεις  / Διάλεξη 6 2015 00:20:23
Χρονομισθώσεις  / Διάλεξη 12 2015 00:28:46
Προϋπολογισμοί και προβλέψεις  / Διάλεξη 5 2015 00:34:50
Μέθοδοι ανάπτυξης επιχειρήσεων και κίνδυνος  / Διάλεξη 16 2015 01:35:10
Ασκήσεις 2  / Διάλεξη 14 2015 00:50:06
Τρόποι χρηματοδότησης ανοικτών πιστώσεων  / Διάλεξη 13 2015 01:05:02
Χρηματοδότηση εξαγωγών  / Διάλεξη 15 2015 01:51:47
Αναπτυξιακή Επενδυτική νομοθεσία  / Διάλεξη 9 2015 00:52:42
Δάνεια κοινοπραξίας  / Διάλεξη 10 2015 00:37:19