Βρέθηκαν 9 αποτελέσματα       ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Εισαγωγή στη διοίκηση επιχειρήσεων  / Διάλεξη 1 2015 01:07:08
Ανιχνευση εσωτερικού περιβάλλοντος  / Διάλεξη 2 2015 01:21:48
Διαχείρηση ανθρώπινου δυναμικού και επιχειρηματική ηθική  / Διάλεξη 3 2015 01:05:11
Διαδικασία λήψης αποφάσεων  / Διάλεξη 4 2015 01:20:35
Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης  / Διάλεξη 5 2015 01:02:12
Λήψη απόφασης - Στόχοι  / Διάλεξη 6 2015 01:17:02
Στρατηγική διοίκηση  / Διάλεξη 7 2015 01:04:13
Οργανωτικές δομές.  / Διάλεξη 8 2015 00:27:16
Εξειδικεύσεις οργανωτικών δομών  / Διάλεξη 9 2015 01:07:11