Βρέθηκαν 11 αποτελέσματα       ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΙΙ-Θ    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Ιοντική Χρωματογραφία  / Διάλεξη 11 2015 00:40:28
Χρωματογραφία Χάρτη και Χρωματογραφία Λεπτής Στιβάδας  / Διάλεξη 10 2015 00:59:44
Αέρια Χρωματογραφία  / Διάλεξη 9 2015 01:28:38
Εισαγωγή στις Χρωματογραφικές Τεχνικές Ανάλυσης  / Διάλεξη 8 2015 01:33:01
Φασματομετρία Μαζών  / Διάλεξη 7 2015 01:27:55
Φλογοφασματοφωτομετρία και Φασματοφωτομετρία Ατομικής Απορρόφησης (Β' Μέρος)  / Διάλεξη 6 2015 00:42:26
Φλογοφασματοφωτομετρία και Φασματοφωτομετρία Ατομικής Απορρόφησης (Α' Μέρος)  / Διάλεξη 5 2015 01:14:29
Φασματοφωτομετρία Υπερύθρου (IR)  / Διάλεξη 4 2015 01:50:08
Φασματοφωτομετρία Υπεριώδους - Ορατού  / Διάλεξη 3 2015 02:11:53
Γενικές Τεχνικές Ποσοτικοποίησης  / Διάλεξη 2 2015 01:38:38
Περιγραφή Μαθήματος - Εισαγωγή στην Ενόργανη Ανάλυση  / Διάλεξη 1 2015 01:31:19