Βρέθηκαν 11 αποτελέσματα       ΔΙΚΤΥΑ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Ενότητα 1: Εισαγωγή  / Διάλεξη 1 2015 00:49:38
Ενότητα 2: Τοπικά Δίκτυα  / Διάλεξη 2 2015 00:37:30
Ενότητα 3: ISDN  / Διάλεξη 3 2015 00:39:17
Ενότητα 4: Frame Relay  / Διάλεξη 4 2015 00:35:05
Ενότητα 5: ΑΤΜ (1)  / Διάλεξη 5 2015 00:50:29
Ενότητα 6: ΑΤΜ (2)  / Διάλεξη 6 2015 01:09:42
Ενότητα 7: Διευθυνσιοδότηση IPv4  / Διάλεξη 7 2015 00:26:44
Ενότητα 8: SONET και SDH  / Διάλεξη 8 2015 00:55:04
Ενότητα 9: MPLS  / Διάλεξη 9 2015 00:26:33
Ενότητα 10: QoS και QoE στα δίκτυα WiMAX και LTE  / Διάλεξη 10 2015 00:23:28
Ενότητα 11: Επισκόπηση της τεχνολογίας LTE  / Διάλεξη 11 2015 00:53:52