Επικοινωνία

Την υπηρεσία υποστηρίζει Το Κέντρο Υποστήριξης Τεχνολογιών Επικοινωνιών και Πληροφορικής του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στο helpdesk@teiwm.gr.